MIKKELIN TRADENOMIOPISKELIJAT
MTO RY

Olemme Mikkelin tradenomiopiskelijat MTO ry, joka toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n paikallisyhdistyksenä Mikkelissä. MTOn toimintaperiaatteena on toimia omien jäsenten hyväksi, edistää tradenomien tunnettavuutta ja järjestää tradenomiopiskelijoille yhteisiä tapahtumia. Tulevaisuudessa on tarkoitus toimia mm. linkkinä opiskelijoiden ja työnantajien välillä

Logo Header Menu