Tradenomiopiskelijoiden itsensä perustama ja johtama Tradenomiopiskelijaliitto TROL kokoaa tradenomiopiskelijat yhteen. TROLin jäseneksi voivat liittyä kaikki tradenomiopiskelijat ja se toimii jäsentensä yhdistävänä tekijänä. TROLissa on 13 000 jäsentä, jotka ovat järjestäytyneet useisiin paikallisiin tradenomiopiskelijayhdistyksiin ympäri Suomen.

TROLin toiminta tähtää tradenomiopiskelijoiden ammatilliseen edunvalvontaan ja ammatti-identiteetin kasvattamiseen. TROL on aidosti kiinnostunut tutkintomme kehittämisestä ja tradenomien osaamisen markkinoimisesta työelämään ja muualle yhteiskuntaan. TROLin opiskelijatoiminnan tehtävänä on edistää tradenomi-tietoisuutta ja työelämä tietoutta tradenomiopiskelijoiden piirissä.

TROLin kautta tradenomiopiskelijat voivat tuoda esille ajankohtaisia kysymyksiä ja ongelmia opiskelijakentältä: painopisteenään opiskeluajan koulutuspoliittiset kysymykset, ura- ja rekrytointiasiat sekä esimerkiksi työharjoitteluasiat. Keskeisiä asioita koulutuspolitiikassa TROLlle ovat koulutuksen laatu, tutkinnon tasalaatuisuus kautta Suomen ja oikea koulutusmäärä, koska juuri näillä asioilla keskeisimmin vaikutetaan koulutuksen jälkeiseen sijoittumiseen työmarkkinoilla.

TROL vaikuttaa myös tradenomiopiskelijan arkeen järjestämällä tradenomeja yhdistäviä tapahtumia kuten matkoja, koulutusta ja bileitä. TROL onkin tradenomiopiskelijalle tuki ja turva koko opiskeluajan. TROLissa tradenomiopiskelijakulttuuria ylläpitää ja kehittää kulttuuri- ja perinnejaosto eli KURDA-jaosto. Jaoston vetäjänä toimii liittohallituksen kurdavastaava ja jäsenet koostuvat jäsenyhdistysten edustajista. Näkyvimpänä osana tätä toimintaa ovat erilaiset tradenomiopiskelijoita valtakunnallisesti yhdistävät tapahtumat, kuten tradenomiopiskelijoiden valtakunnallinen juhlatapahtuma TRADENOLOGIA. TROL on vuosittain mukana järjestämässä hiihtolomamatkoja Slovakiaan ja Puolaan yhdessä Jookoskookoksen kanssa. Näiltä reissuilta ei ole vauhtia ja vaarallisia tilanteita puuttunut.

TROLin toiminnasta vastaa liittohallitus, johon edustajat valitaan vuosittain liittokokouksessa jäsenyhdistyksistä. TROLin tehtävä on tuoda opiskelijanäkökulmaa Tradenomiliitto TRALin päätöksentekoon. Tradenomiopiskelijana sinulla on suora vaikuttamisen mahdollisuus tradenomien tulevaisuuteen ja tradenomikulttuurin luomiseen. Tradenomiopiskelijoiden ääni kuuluu myös työmarkkinakeskusjärjestö Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAssa, joka edustaa sataatuhatta akavalaista korkeakouluopiskelijaa ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektoreilta.

Tradenomiopiskelijaliiton jäsenyyden myötä saat huomattavia etuja, kuten työmarkkinaneuvontaa ja -edunvalvontaa, oikeudellisia neuvoja Tradenomiliiton lakimieheltä, mahdollisuuden liittyä IAET-työttömyyskassaan jo opiskeluaikana, ja täten kerätä työssäoloehtoa ansiosidonnaista Työttömyysturvaa varten jo opiskeluaikana. Lisäksi saat luonnollisesti jäsenlehdet Tradenomien ammattilehden TradenomiNewsin ja opiskelijoille tarkoitetun Tradenomican, sekä Kauppalehden viideksi kuukaudeksi, sekä paljon muuta mukavaa.

TROL järjestää aktiivisille toimijoilleen erilaista koulutusta järjestötoimintaan ja työelämään liittyen. Koulutuksissa perehdytetään osanottajat esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitoon, puheenjohtajien tehtäviin ja yhdistyksen kehittämiseen tai hiotaan vaikkapa neuvottelutaitoa tai esiintymistekniikkaa.

www.trol.fi

Logo Header Menu